slide 2

News


Riešenie pre bicykle s pevnou prednou osou

01.05.2015 |  Ponúkame riešenie pre zákazníkov, ktorí majú na svojich horských bicykloch prednú pevnú os. Poprosíme aby nás záujemcovia kontaktovali.

 

Referencie


Všeobecné vyhlásenie


Prevádzkovateľom portálu je nosice.walteron.sk:


WALTERON s.r.o.

Kysak 127

044 81 Kysak

IN: 47011815

DIČ: 2023804970

 

 

Táto stránka bola navrhnutá pre potreby spoločnosti GmbH "WALTERON sro", spracované (ďalej len "WALTERON"). Listy tejto webovej stránky je možné bez akéhokoľvek obmedzenia. Spoločnosť WALTERON je zodpovedný za obsah a štruktúru uvedené na svojich stránkach, ale nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú ich vlastníctvom.
 

 

 

Spoločnosť WALTERON si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok, rovnako ako týchto všeobecných podmienkach.

 

 


Všetky texty, obrázky, nápisy, dáta a iné informácie sú predmetom zákona Autorské práva a ďalšie súvisiace ustanovenia a nastavte vlastnosť spoločnosti WALTERON alebo tretími stranami, ktoré sú kompatibilné zviazané s firmou WALTERON, predstavuje využitie textu, obrázky , znaky, dáta a ďalšie informácie je možné len s písomným súhlasom spoločnosti WALTERON.

 


Ich súhlas, sú využívané iba na účel, na ktorý vyhral je (kontakt, anketa, otázky a odpovede) a vysporiadať sa s nimi v súlade so zákonom o ochrane údajov osobných